Od kultury bezpieczeństwa organizacji do kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki – kilka słów o nowym projekcie badawczym realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Kadr

Kultura bezpieczeństwa w literaturze ujmowana jest jako zestaw czynników o charakterze psychologicznym, społecznym, organizacyjnym, dzięki którym możliwe jest wyzwalanie i podtrzymywanie działań chroniących życie i zdrowie jednostki. Zdaniem R. Studenskiego możemy ją rozpatrywać na trzech poziomach: (1) kultura bezpieczeństwa społeczeństwa, (2) kultura bezpieczeństwa organizacji, (3) kultura bezpieczeństwa jednostki.   Kultura bezpieczeństwa społeczeństwa przejawia się w…