Szkolenia z zakresu uzyskania uprawnień na urządzenia UDT z zakresu:

Wózki widłowe

 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (ważne 5 lat)
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (ważne 10 lat)

Podesty

 • podesty ruchome stacjonarne (ważne 10 lat)
 • podesty ruchome wiszące w tym uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych (ważne 10 lat)
 • podesty ruchome masztowe w tym uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych (ważne 10 lat)
 • podesty ruchome przejezdne (ważne 5 lat)
 • podesty na pojazdach kolejowych (ważne 10 lat)

Suwnice

 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (ważne 10 lat)
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (ważne 5 lat)

Żurawie

 • żurawie stacjonarne (ważne 10 lat)
 • żurawie przewoźne i przenośne w tym uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych (ważne 10 lat)
 • żurawie samojezdne w tym uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych (ważne 5 lat)
 • żurawie szynowe (ważne 5 lat)
 • żurawie wieżowe i szybkomontujące w tym uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych (ważne 5 lat)
 • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych (ważne 5 lat)
 • żurawie pokładowe (ważne 5 lat)
 • żurawie pływające w tym uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych (ważne 5 lat)

Zbiorniki ciśnieniowe

Sygnalista-hakowy

 

→Szkolenie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego.
→Szkolenie obejmuje: część teoretyczną, część praktyczną, egzamin oraz wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.
→Zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane jest przez Urząd Dozoru Technicznego i uprawnia do obsługi urządzeń technicznych.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Zgłoś zapotrzebowanie: srk@srk.org.pl