Szkolenia z zakresu uzyskania uprawnień na urządzenia UDT z zakresu:

  • podnośniki
  • podesty ruchome przejezdne
  • ładowarki teleskopowe
  • wózki widłowe
  • suwnice
  • wciągniki i wciągarki
  • sygnalista
  • hakowy
  • inne

→Szkolenie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego.
→Szkolenie obejmuje: część teoretyczną, część praktyczną, egzamin oraz wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
→Świadectwo kwalifikacyjne wydawane jest przez Urząd Dozoru Technicznego i uprawnia do obsługi urządzeń technicznych.

Podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Zgłoś zapotrzebowanie: srk@srk.org.pl