Postawy wobec bezpieczeństwa i styl spostrzegania ryzyka w kontekście płci psychologicznej

Postawy wobec bezpieczeństwa i styl spostrzegania ryzyka w kontekście płci psychologicznej   Zarówno potoczne obserwacje jak i badania naukowe wskazują jednoznacznie, że stosunek do ryzyka i bezpieczeństwa jest różny wśród kobiet i mężczyzn. Mężczyźni przejawiają większą gotowość do podejmowania ryzykownych zachowań w porównaniu z kobietami, tzn. częściej podejmują ryzykowne prace, uczestniczą w ryzykownych podróżach, uprawiają…

DOZÓR I EKSPLOATACJA | NOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Z przyjemnością informujemy, że od dziś nasi kursanci otrzymywać będą nowe materiały szkoleniowe z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych! Nowa wersja podręcznika składa się z czterech części: wiadomości ogólnych wiadomości dotyczących urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną wiadomości dotyczących urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających…

Od kultury bezpieczeństwa organizacji do kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki – kilka słów o nowym projekcie badawczym realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Kadr

Kultura bezpieczeństwa w literaturze ujmowana jest jako zestaw czynników o charakterze psychologicznym, społecznym, organizacyjnym, dzięki którym możliwe jest wyzwalanie i podtrzymywanie działań chroniących życie i zdrowie jednostki. Zdaniem R. Studenskiego możemy ją rozpatrywać na trzech poziomach: (1) kultura bezpieczeństwa społeczeństwa, (2) kultura bezpieczeństwa organizacji, (3) kultura bezpieczeństwa jednostki.   Kultura bezpieczeństwa społeczeństwa przejawia się w…

Fundacja Gajusz poszukuje specjalistów

  Fundacja Gajusz w związku z realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia uruchamia Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Poszukujemy specjalistów, którzy wspólnie z nami realizowaliby porady psychologiczne, psychoterapeutyczne i prowadzili diagnozę dla naszych małych Pacjentów. Jesteśmy jedną z największych i najbardziej znanych organizacji pożytku publicznego w województwie łódzkim. Prowadzimy hospicjum…

Projekt e-VET | Empowering VET teachers | NEWSLETTER #4

Biorąc pod uwagę to, jak rosnącą mobilność dywersyfikuje zarówno uczniów, jak i uczestników kursów zawodowych, nauczyciele i trenerzy szeroko rozumianego szkolnictwa zawodowego (VET) stoją przed wyzwaniem związanym z minimalizowanie różnic wewnątrz klas. Z perspektywy komunikacji międzykulturowej szczególną uwagę zwraca się na religię, pochodzenie i płeć jako potencjalne źródła jej zakłóceń. Jednocześnie, kwalifikacje i umiejętności nauczycieli i…

Twardość psychiczna w okresie pandemii

Covid-19 Czas pandemii dla wielu przedsiębiorców jest traumatycznym przeżyciem. Wiele firm staje na skraju bankructwa lub wręcz bankrutuje! Kryzys dotyka również pracowników, którzy realnie obawiają się o swoje miejsca pracy. Jak sobie poradzimy z doświadczanymi trudnościami zależy między innymi od posiadanych dyspozycji psychicznych. Kryzys Firma Illinois Bell Telephone (IBT) w roku 1975 w USA rozpoczęła…

SZKOLENIA D+E ZDALNIE

Szanowni Państwo! W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną jak również idąc z duchem czasu pracujemy nad wdrożeniem formuły szkoleń w oparciu o metody zdalne. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i naszych trenerów dokładamy starań, aby umożliwić Państwu udział w szkoleniach z zakresu dozoru i eksploatacji wykorzystując Microsoft Teams. Podczas szkolenia wykładowca…

SRK organem prowadzącym Placówkę Kształcenia Ustawicznego

Wraz z nowym rokiem 2020 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr działa Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Profesja z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 74, 91-22 Łódź. Ponadto, nieustannie pracujemy nad poszerzaniem oferowanych przez nas usług z którymi możecie się Państwo zapoznać w zakładce „OFERTA”, gdzie prezentujemy naszą aktualną ofertę szkoleniową
i egzaminacyjną. Proponujemy szkolenia z zakresu dozoru i eksploatacji…