Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników. Teoria i praktyka Behavior Based Safety

Wieloletnie, praktyczne doświadczenie autorek pozwoliło im stworzyć monografię poruszającą tematykę bezpieczeństwa w organizacji. Model BBS, który co prawda praktykowany jest na całym świecie, nie doczekał się dotychczas zbyt wielu publikacji. Zagłębiając się w monografię autorek możemy bliżej poznać procesy wprowadzania bezpieczeństwa do organizacji, oraz utrzymywania go z uwzględnieniem dynamiki pracy oraz podejścia pracowników do tematu…

Poszukujemy osoby do współpracy

Stowarzyszenie Rozwoju Kadr zajmuje się prowadzeniem szkoleń, doradztwem w zakresie szeroko pojętego zarządzania bezpieczeństwem oraz HR i koordynowaniem pracy Komisji Kwalifikacyjnej. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko koordynatora do spraw szkoleń, który odpowiedzialny będzie za: Organizowanie i koordynowanie szkoleń Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej Kontaktowanie się z klientami Prowadzenie działań marketingowych Wymagania: Znajomość i biegłość w obsługiwaniu pakietu…

Klimat bezpieczeństwa pracy jako subelement kultury bezpieczeństwa organizacji – badania porównawcze wybranych grup zawodowych

Zapraszamy do przeczytania najnowszego artykułu autorstwa Marty Stasiły-Sieradzkiej, Agaty Chudzickiej-Czupały oraz Marty Znajmieckiej-Sikory. Wdrażanie skutecznych programów poprawy bezpieczeństwa pracy powinno wiązać się ze zrozumieniem specyfiki danego zawodu. Celem badań opisanych w artykule było porównanie grup zawodowych o różnej specyfice zawodowej: pracowników przemysłowych linii produkcyjnych, handlowców oraz ratowników górniczych pod kątem oceny klimatu bezpieczeństwa pracy. W…

Postanowienia noworoczne

Postanowienia noworoczne są dla wielu z nas momentem, gdy zaczynamy się zastanawiać nad wszystkimi dotychczasowymi porażkami i niepowodzeniami. Myślimy także nad tymi postanowieniami, które nie doszły do skutku. Zdaniem Ankara Bar Review, najlepszym sposobem, aby nasze marzenia i cele w Nowym Roku wreszcie doszły do skutku, jest postępowanie według 10 prostych kroków: Krok I: Niech…

Samokontrola podczas nauki zdalnej

Rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki w rzeczywistości z którą zmagamy się od kilku miesięcy. W niełatwym czasie uczelnie próbują otwierać swoje podwoje, jednak przeważająca część zajęć nadal będzie realizowana w systemie zdalnym. Co to oznacza dla studentów? Z jakimi problemami mogą się zmagać i jak sobie z nimi poradzić? Zjawisko charakteryzuje dr Marta Znajmiecka-Sikora, psycholog z…

COVID | Czy mamy podstawy do optymizmu?

Od wielu miesięcy zmagamy się z pandemią. Rośnie liczba chorych na COVID-19, jednocześnie wzrasta liczba osób wyleczonych. Część z nas lekceważy ryzyko zachorowania, inni – dalej trwają w izolacji. Codziennie jesteśmy bombardowani nadmiarem informacji, adaptujemy się do nieznanej rzeczywistości. Próbując „uporządkować swój własny świat” nieświadomie wchodzimy w nierealistyczny optymizm. Zjawisko przybliża dr Marta Znajmiecka-Sikora, psycholog…

Postawy wobec bezpieczeństwa i styl spostrzegania ryzyka w kontekście płci psychologicznej

Postawy wobec bezpieczeństwa i styl spostrzegania ryzyka w kontekście płci psychologicznej   Zarówno potoczne obserwacje jak i badania naukowe wskazują jednoznacznie, że stosunek do ryzyka i bezpieczeństwa jest różny wśród kobiet i mężczyzn. Mężczyźni przejawiają większą gotowość do podejmowania ryzykownych zachowań w porównaniu z kobietami, tzn. częściej podejmują ryzykowne prace, uczestniczą w ryzykownych podróżach, uprawiają…

DOZÓR I EKSPLOATACJA | NOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Z przyjemnością informujemy, że od dziś nasi kursanci otrzymywać będą nowe materiały szkoleniowe z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych! Nowa wersja podręcznika składa się z czterech części: wiadomości ogólnych wiadomości dotyczących urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną wiadomości dotyczących urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających…

Od kultury bezpieczeństwa organizacji do kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki – kilka słów o nowym projekcie badawczym realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Kadr

Kultura bezpieczeństwa w literaturze ujmowana jest jako zestaw czynników o charakterze psychologicznym, społecznym, organizacyjnym, dzięki którym możliwe jest wyzwalanie i podtrzymywanie działań chroniących życie i zdrowie jednostki. Zdaniem R. Studenskiego możemy ją rozpatrywać na trzech poziomach: (1) kultura bezpieczeństwa społeczeństwa, (2) kultura bezpieczeństwa organizacji, (3) kultura bezpieczeństwa jednostki.   Kultura bezpieczeństwa społeczeństwa przejawia się w…