Projekt badawczy dla branży petrochemicznej

Jesteśmy dumni, że po 12 m-cach pracy dla branży petrochemicznej szczęśliwie i z sukcesem udało nam się sfinalizować projekt badawczy. Celem projektu była diagnoza kultury bezpieczeństwa, a w samych badaniach wykorzystana została metodologia oparta na łączeniu badań ilościowych z jakościowymi. Genialne doświadczenie dla każdej ze stron, o czym świadczą liczby: 388 osób zaangażowanych w badania…

THE 16TH INTERNATIONAL DAYS OF STATISTICS AND ECONOMICS

W dniach 8-10 września 2022 odbyła się fantastyczna konferencja naukowa, podczas której nasi polscy eksperci omawiali siłę i skuteczność stosowania metod statystycznych w badaniach społecznych. zaprezentowali m.in. studium przypadku opisujące metody statystyczne w pomiarze kultury bezpieczeństwa, podzielili się subiektywną oceną seniorów na temat ich obecnych sytuacja życiowych, przedstawili współczesne wyzwania wobec rozwoju sektora turystycznego w…

XXI Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych

𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐣𝐚𝐤 𝐜𝐞𝐛𝐮𝐥𝐚, 𝐜𝐳𝐲𝐥𝐢… W ramach XXI Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, która odbędzie się 29-30 września br. w Krakowie, dr Marta Znajmiecka z Instytutu Psychologii UŁ i dr Marta Stasiła-Sieradzka z Instytutu Psychologii UŚ opowiedzą o łączeniu badań ilościowych i jakościowych w pomiarze kultury bezpieczeństwa. Pokażą również na czym polegają psychologiczne pułapki w postrzeganiu i…

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY to wymóg prawny od 2020

Przypominamy, że od 26 października 2020 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.), które mówi o tym, że podczas pracy przy urządzeniach energetycznych istnieje obowiązek pracy zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy. A taką instrukcję…

Szkolenia i egzaminy ONLINE

Dozór i Eksploatacja nareszcie w formie całkowicie zdalnej! Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacyjnego. Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne; Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i…

Wpis do KRS zaktualizowany

Informujemy, iż wraz z dniem 24.08.2022 Krajowy Rejestr Sądowy dokonał aktualizacji naszych danych firmowych. Od teraz już oficjalnie, według litery prawa i zgodnie z punktem na mapie znajdziecie nas pod poniższym adresem. Są to również dane do celów księgowo-prawnych. Stowarzyszenie Rozwoju Kadr Sterlinga 27/29 lok. 800 90-212 Łódź NIP 9471937426 REGON 100269087 KRS 0000265495 Dział…

Bądź naszym Gwiazdorem

Nieustannie pracujemy nad najlepszą jakością naszych usług, dlatego gdybyś znalazł chwilkę i podarował nam dużo gwiazdek na Google, to będziemy przeszczęśliwi. https://g.page/r/CSuzv37K7g4NEB0/review Stań się naszym Gwiazdorem. To tylko jeden Twój klik, a dla nas jak podróż do gwiazd. Dziękujemy ogromnie w imieniu zespołu Trenerów i Egzaminatorów Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr

Interpretacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska Departament Elektroenergetyki i Gazu

Dnia 12 sierpnia br. ukazała się odpowiedź na zapytania dotyczące niektórych zapisów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dowiadujemy się z niej między innymi, iż komisje, które zostały powołane na starych zasadach, gdzie członkowie komisji spełniają wymagania zawarte w nowym…

Nowe Wnioski, Nowe Świadectwa

Twoje kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci powinny być zawsze sprawdzone podczas egzaminu. Pamiętaj jednak, że zarówno wnioski, jak i świadectwa kwalifikacyjnie, a przede wszystkim zakresy punktów wchodzących w skład każdej z trzech grup od lipca 2022 uległy zmianie.   Sprawdź co się zmieniło: Grupa 1: Urządzenia, instalacje…

Zmiany w rozporządzeniu i procesie egzaminowania

Dnia 1 lipca 2022 r. wprowadzono ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001392/O/D20221392.pdf Rozporządzenie określa szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Zdefiniowane zostały rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub…