Uprawnienia Energetyczne

Egzaminy i szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

więcej informacji

Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy

Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, psychologia bezpieczeństwa pracy, diagnoza kultury bezpieczeństwa, wdrażanie BBS (Behavior Based Safety) w organizacji.

więcej informacji

Rozwój Kompetencji Miękkich

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, rozwoju osobistego i społecznego, m. in. zarządzanie czasem, zarządzanie konfliktem, radzenie sobie ze stresem, komunikacja, inteligencja emocjonalna.

więcej informacji

O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Kadr zostało powołane do życia na mocy uchwały założycieli dnia 05.05.2005 r. Dnia 16 października 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu Stowarzyszenie Rozwoju Kadr dokonano Wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne oraz Rejestru Przedsiębiorców, dzięki któremu nasza organizacja uzyskała status prawny.

więcej informacji

Nasi partnerzy