Egzaminy
D i E

Egzaminy sprawdzają kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

więcej informacji

Szkolenia

Dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

więcej informacji

Konferencje i akcje
edukacyjne

Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

więcej informacji

O nas

Zostało powołane do życia na mocy uchwały założycieli dnia 05.05.2005 r. Dnia 16 października 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu Stowarzyszenie Rozwoju Kadr dokonano Wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne oraz Rejestru Przedsiębiorców, dzięki któremu nasza organizacja uzyskała status prawny.

więcej informacji

Nasi partnerzy