Audyt instrukcji eksploatacji

Brak instrukcji eksploatacji lub nieprawidłowo skonstruowana może poskutkować karą mandatu, nakazem wstrzymania eksploatacji maszyn, skierowaniem pracowników do innych prac lub wstrzymaniem prac. Jak więc uniknąć negatywnej opinii inspektora? Należy sporządzić poprawną, aktualną instrukcję eksploatacji.

Nie musisz się martwić tym, czy zabraknie kluczowej informacji, która uniemożliwi Ci przejście inspekcji – od tego jesteśmy my. Weryfikujemy. Aktualizujemy. Opracowujemy. A nasze grono ekspertów-inżynierów bada instrukcje pod każdym kątem spełniając wszystkie wymogi techniczne i prawne.

Przejeżdżamy na audyt wstępny tzw. wizję lokalną i oceniamy zakres prac, a dopiero potem przygotowujemy ofertę właściwą. Jeśli chcesz więc poznać nasze profesjonalne podejście do tematu, skontaktuj się z nami: srk@srk.org.pl

 

Audyt urządzeń podlegających pod UDT

Przeprowadzamy audyty urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego w zakresie:

  • ocena dokumentacji dotyczącej urządzeń niezbędnych do zgłoszenia do UDT
  • weryfikacji dokumentacji oraz badania urządzeń technicznych
  • przegląd urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych/dźwignicowe (transportu bliskiego) w ramach audytu – urządzenia podlegające wymaganiom PED:
  • zgłoszenia w odpowiednim czasie do UDT
  • wymagań dyrektywy PED 2014/68/UE
  • prowadzenie audytów wewnętrznych
  • doradztwa inwestycyjne dotyczące zakupu/montażu urządzeń spełniających wymagania przepisów UE
  • doradztwa w zakresie wymogów instalacji, modernizacji i napraw urządzeń ciśnieniowych

Nie jesteś pewny czy w twojej firmie urządzenia spełniają niezbędne wymogi techniczne i prawne? Skontaktuj się z nami: magdalena.chojnacka@srk.org.pl