Dozór i Eksploatacja urządzeń instalacji sieci energetycznych

Wydawnictwo: PRETEKST Agencja Reklamowo-Promocyjna
Oprawa: miękka
Ilość stron: 288
Wydanie: 5
ISBN 978-83-66194-04-5

• CZĘŚĆ I
Wiedomości ogólne
• CZĘŚĆ II
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające przesyłające i zużywające energię elektryczną
• CZĘŚĆ III
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenie energetyczne
• CZĘŚĆ IV
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
• SŁOWNICZEK
• WYKAZ NORM
• PODSTAWY PRAWNE
• PYTANIA KONTROLNE / ĆWICZENIA

Cena: 39 PLN (PROMOCJA! Teraz tylko 19,50 PLN)

Wysyłka w 48h (17 PLN)
ZAMÓW

Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji do 1 kV

Wydawnictwo:PRETEKST Agencja Reklamowo-Promocyjna
Oprawa: miękka
Ilość stron: 48
Wydanie: 1
ISBN 978-83-957291-1-9

• CZĘŚĆ I
PODSTAWY TEORETYCZNE
1. PODSTAWOWE DEFINICJE
2. UKŁADY SIECIOWE
3. KLASY OCHRONNOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
4. STOPNIE OCHRONY OBUDÓW URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZEZ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZEZ ZASTOSOWANIE PODWÓJNEJ LUB WZMOCNIONEJ IZOLACJI
• CZĘŚĆ II
PRAKTYCZNE WYKONYWANIE PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. ZAKRES WYKONYWANIA PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH
ODBIORCZYCH SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
3. ZAKRES WYKONYWANIA PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH KONTROLNYCH (OKRESOWYCH) SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
4. CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA OKRESOWYCH POMIARÓW I BADAŃ
5. ZASADY WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH
6. WYTYCZNE BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC
KONTROLNO-POMIAROWYCH

Cena: 25 PLN (PROMOCJA! Teraz tylko  15 PLN)

Wysyłka w 48h (17 PLN)
ZAMÓW