Stowarzyszenie Rozwoju Kadr zostało powołane do życia 16 października 2006 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Naszą misją od początku jest przede wszystkim:

  • podnoszenie kwalifikacji u osób działających w branżach technicznych
  • pełne wsparcie w zdobywaniu umiejętności do sprawnego poruszaniu się po świecie elektroenergetycznym

Stawiamy sobie za cel:

  • wspieranie ludzkiego rozwoju oraz współpracę z różnymi organizacjami oraz środowiskami na rzecz stwarzania odpowiednich warunków do rozwoju osobistego i zawodowego
  • technicznie rzecz ujmując, zwiększać moc każdego pracownika
  • na potęgę i bez ciśnienia rozpalać iskry solidnego poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników, aby praca na stanowiskach specjalistów była zawsze zgodna ze standardami określonymi w rozporządzeniach

Zawsze ze świeżą energią dostarczamy najwyższej jakości paliwa wiedzy, wsparcia, doświadczenia i kwalifikacji w poniższy obszarach:

  • DOZÓR (D) + EKSPLOATACJA (E)
  • PRACE KONTROLNO-POMIAROWE
  • URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE POD URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
  • INSTRUKCJE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ORAZ INSTRUKCJE ORAGNIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY