Od 26 października 2020 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.), które mówi o tym, że podczas pracy przy urządzeniach energetycznych istnieje obowiązek pracy zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy. A taką instrukcję ma obowiązek zapewnić pracodawca.

Niestety kary za nie posiadanie takiej instrukcji w firmie są naprawdę dotkliwe.

Dlatego tu pojawiamy się my. Każdą taką instrukcję :

  • Opracowujemy
  • Weryfikujemy
  • Aktualizujemy

Jeśli nie posiadasz jeszcze instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, a chcesz, żeby była zrobiona profesjonalnie, pisz śmiało: magdalena.chojnacka@srk.org.pl