Terminy szkoleń znajdziesz w zakładce Kalendarz.

Cel

Przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi instalacji elektrycznych.

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do osób przystępujących do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi instalacji elektrycznych.

Program ramowy szkolenia

 • Omówienie środków i rodzajów ochrony przeciwporażeniowej.
 • Omówienie zasad wykonywania pomiarów:
  • rezystancji izolacji kabli, przewodów
  • impedancji pętli zwarcia w układzie TN, TT
  • impedancji pętli zwarcia w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi, badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • rezystancji/impedancji podłóg i ścian
  • instalacji odgromowych
  • rezystancji uziemień
 • Zajęcia praktyczne przy użyciu mierników firmy SONEL S.A. MPI 520, MPI 502, MIC 10, MRU 21
  • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów
  • wykonywanie pomiarów pętli zwarcia
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień
 • Wykonywanie protokołów pomiarowych
 • Szkolenie na wcześniejszy wniosek uczestników może się zakończyć egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Egzaminacyjną.