Prowadzimy szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Ponadto,
Dla biznesu:

 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie czasem
 • Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera
 • Trening asertywności
 • Skuteczne wykorzystanie czasu i własnych możliwości
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Budowanie zespołu
 • Praca zespołowa
 • Trening integracyjny
 • Zarządzanie konfliktem
 • Ustawienia Hellingera

Dla psychologów:

 • Testy projekcyjne (Drzewo Kocha, Dom-Drzewo-Człowiek)
 • Testy na inteligencję (Wechsler, WISC-R)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń psychologicznych