SZKOLENIE PSYCHOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Cel szkolenia

Nauka umiejętności modelowania bezpiecznych zachowań w miejscu pracy oraz kształtowania postaw pro-bezpiecznych.

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej liderów oraz wszystkich pracowników narażonych na zagrożenia w miejscu pracy.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (8 x 45 minut)

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla małych grup – maksymalnie 10-12 osób. Prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza uczeniu się przez doświadczenie, wytworzeniu osobistego zaangażowania, możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników oraz porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną i sprawdzaniu różnych działań w praktyce. W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady.

Program ramowy

 • Dlaczego podejmujemy ryzyko w miejscu pracy?
 • Percepcja ryzyka – błędy percepcji
 • Na jakich zasadach funkcjonuje potrzeba bezpieczeństwa, czyli dlaczego zajmujemy się bezpieczeństwem dopiero, kiedy zdarza się wypadek?
 • Bezpieczeństwo jako wartość
 • Świadomość i odpowiedzialność a bezpieczeństwo

Kalkulacja cenowa

 • cena wyjściowa za 1 grupę szkoleniową (maksymalnie 10-12 osób) wynosi 1900,00 PLN;
 • jeżeli grupa liczy mniej niż 10 osób przyjmujemy przy realizacji szkolenia zasadę rozliczania kosztów wg ceny minimalnej szkolenia wynoszącej 1900,00 PLN;
 • w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i certyfikat.

Dr Marta Znajmiecka-Sikora

 • Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Psychologii
 • Członek Rady Instytutu Psychologii i adiunkt w Zakładzie psychologii biznesu i doradztwa kariery Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kadr
 • Wiceprzewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTP
 • Specjalista w dziedzinie psychologii bezpieczeństwa pracy,
w tym: kultura bezpieczeństwa, psychologia zachowań bezpiecznych, program BBS (behavior based safety), jak również rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych