SZKOLENIE „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA – DIAGNOZA, MOŻLIWOŚCI ZMIANY”

Cel szkolenia

Analiza kultury bezpieczeństwa w organizacji oraz nauka umiejętności kształtowania kultury pro-bezpiecznej poprzez modelowanie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy.

Profil uczestników

kadra kierownicza, liderzy, pracownicy, których praca narażona jest na zagrożenia

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (8 x 45 min) – jeden dzień szkoleniowy

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza uczeniu się przez doświadczenie, wytworzeniu osobistego zaangażowania, możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników oraz porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretycznąi sprawdzaniu różnych działań w praktyce. W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady.

 • Program ramowy
 • Czynnik ludzki jako podstawowa przyczyna wypadków i katastrof.
 • Związek kultury bezpieczeństwa z wypadkowością.
 • Cechy i możliwości diagnozy kultury bezpieczeństwa.
 • Na jakich zasadach funkcjonuje potrzeba bezpieczeństwa, czyli dlaczego najwięcej
o bezpieczeństwie mówi się w sytuacji wypadku?
 • Dlaczego ryzyko jest atrakcyjniejsze niż zachowanie bezpieczne?
 • Jak kształtować kulturę bezpieczeństwa w organizacji?

Dr Marta Znajmiecka-Sikora

 • Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Psychologii
 • Członek Rady Instytutu Psychologii i adiunkt w Zakładzie psychologii biznesu i doradztwa kariery Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kadr
 • Wiceprzewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTP
 • Specjalista w dziedzinie psychologii bezpieczeństwa pracy,
w tym: kultura bezpieczeństwa, psychologia zachowań bezpiecznych, program BBS (behavior based safety), jak również rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych