SZKOLENIE „JAK WDROŻYĆ PROGRAM BEHAVIOR BASED SAFETY W ORGANIZACJI?”

Cel szkolenia

Nauka umiejętności wdrażania, realizacji oraz monitoringu programu BBS

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów bhp, kadry kierowniczej, liderów oraz wszystkich pracowników zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa w organizacji

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (8 x 45 minut)

Metody i środki dydaktyczne:

Szkolenie przeznaczone jest dla małych grup – maksymalnie 10-12 osób. Prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza uczeniu się przez doświadczenie, wytworzeniu osobistego zaangażowania, możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników oraz porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną i sprawdzaniu różnych działań w praktyce. W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady.

Program ramowy

 • Filozofia programu behavior based safety: pracownik – zachowanie – otoczenie
 • Metodyka przygotowania programu do wdrożenia: rodzaj obserwacji, wskaźnik obserwacji, monitoring zachowań
 • Narzędzia wykorzystane w BBS: obserwacja i pozytywne wzmocnienie
 • Karta obserwacji
 • Rola obserwatora
 • Monitoring
 • Działania korygujące

Dr Marta Znajmiecka-Sikora

 • Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Psychologii
 • Członek Rady Instytutu Psychologii i adiunkt w Zakładzie psychologii biznesu i doradztwa kariery Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kadr
 • Wiceprzewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTP
 • Specjalista w dziedzinie psychologii bezpieczeństwa pracy,
w tym: kultura bezpieczeństwa, psychologia zachowań bezpiecznych, program BBS (behavior based safety), jak również rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych