Z początkiem sierpnia tego roku zawarta została deklaracja współpracy pomiędzy Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Kadr w Łodzi dr Martą Znajmiecką a Dziekanem Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Agnieszką Zakrzewską-Bielawską. 

Współpraca ta opierać się będzie między innymi na prowadzeniu wspólnych działań oraz projektów których tematyka dotyczyć ma kultury bezpieczeństwa, a także wszelkich pojęć związanych z pojęciem bezpieczeństwa w organizacji.