Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kadr tworzą:
Prezes: Marta Znajmiecka
Wiceprezes: Martyna Kaflik-Pieróg
Skarbnik: Bogna Kędzierska
Sekretarz: Michał Frątczak

Komisję Rewizyjną tworzą:
Elżbieta Roszko-Wójtowicz
Katarzyna Boczkowska
Joanna Starczewska