Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kadr tworzą:
Prezes: Marta Znajmiecka – Sikora
Wiceprezes: Martyna Kaflik-Pieróg
Skarbnik: Bogna Kędzierska

Komisję Rewizyjną tworzą:
Alicja Jaśkiewicz
Katarzyna Boczkowska
Joanna Starczewska