SZKOLENIE PRAKTYCZNE Z ZAKRESU PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO 1 kV

Cel szkolenia

Poszerzenie umiejętności wykonywania prac kontrolno-pomiarowych o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych, zakładach pracy.

Profil uczestników

Osoby zajmujące się pracami kontrolno-pomiarowymi instalacji elektrycznych, pragnące poszerzyć wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z wykonywaniem prac kontrolno-pomiarowych.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (8 x 45 minut)

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla małych grup – maksymalnie 10-12 osób. Prowadzone jest metodą wykładowo-warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników. Uczestnicy kursu lub szkolenia mają możliwość praktycznej nauki obsługi wybranych mierników firmy SONEL
i praktycznego wykonania podstawowych pomiarów omawianych na kursie lub szkoleniu. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza uczeniu się przez doświadczenie, wytworzeniu osobistego zaangażowania, możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką
i doświadczeniami innych uczestników oraz porównania efektów własnych doświadczeń
z wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Program ramowy szkolenia

Omówienie środków i rodzajów ochrony przeciwporażeniowej

Omówienie zasad wykonywania pomiarów:

 • rezystancji izolacji kabli, przewodów
 • impedancji pętli zwarcia w układzie TN, TT
 • impedancji pętli zwarcia w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi, badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • rezystancji/impedancji podłóg i ścian
 • instalacji odgromowych
 • rezystancji uziemień

Zajęcia praktyczne przy użyciu mierników firmy SONEL S.A. MPI 520, MPI 502, MIC 10, MRU 21

 • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów
 • wykonywanie pomiarów pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień

Wykonywanie protokołów pomiarowych

Szkolenie na wcześniejszy wniosek uczestników może się zakończyć egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Egzaminacyjną.

Wykładowca
Mgr inż. Wiesław Wołosz

 • Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Elektrycznego
 • Wieloletnie doświadczenie i praktyka przy wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych
 • Uprawnienia budowlane
 • Właściciel Firmy Electric Complex Wiesław Wołosz
 • W latach 1980 – 2000 Główny Inż. ds. Utrzymania ruchu Fagum Stomil. S.A.
 • W latach 2000 – 2017 Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.
 • Członek komisji kwalifikacyjnych powołanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki