Covid-19

Czas pandemii dla wielu przedsiębiorców jest traumatycznym przeżyciem. Wiele firm staje na skraju bankructwa lub wręcz bankrutuje! Kryzys dotyka również pracowników, którzy realnie obawiają się o swoje miejsca pracy. Jak sobie poradzimy z doświadczanymi trudnościami zależy między innymi od posiadanych dyspozycji psychicznych.

Kryzys

Firma Illinois Bell Telephone (IBT) w roku 1975 w USA rozpoczęła i przez 12 lat prowadziła badania, w których uczestniczyło 450 pracujących w niej menedżerów. Po sześciu latach od rozpoczęcia badań organizacja przeszła poważną restrukturyzację – z 26 000 pracowników połowa została zwolniona, a wdrażane zmiany wiązały się z dużym chaosem organizacyjnym i stresem. Na menedżerach poddanych badaniu spoczywał obowiązek przeprowadzania swoich podwładnych przez proces zmian. Jak sobie radzili?

Konsekwencje

Wyniki pokazały, że prawie 70% badanych doświadczyło negatywnych konsekwencji procesu zmiany, przejawiających się pogorszeniem stanu zdrowia, zaburzeniami psychicznymi coraz kłopotami w relacjach z innymi. Pozostałe 30% nie tylko wyszło obronną ręką z kryzysu, ale doświadczyło pozytywnych skutków takich jak np. awans w organizacji, założenie własnej działalności w sytuacji utraty pracy.

Twardość psychiczna

Skąd te różnice. Jak to się stało, że część menedżerów poradziła sobie, a nawet czerpała korzyści z doświadczonego kryzysu, a część doświadczyła utraty zdrowia. Analizy uzyskanych danych wykazały, że osoby, które sobie dobrze radziły z kryzysem cechowało: silne zaangażowanie w pracę, poczucie kontroli nad własnym życiem oraz zadaniowość. Te trzy cechy wyraźnie zwiększały prawdopodobieństwo skutecznego działania.

Psychologowie bacznie obserwują i podają analizie sposoby radzenia sobie z sytuacją kryzysu związanego z pandemią. Zapewne niedługo poznamy wyniki. Jednak już dziś z dużym prawdopodobieństwem możemy wnioskować, że wielu z nas analogicznie jak w przytoczonym przykładzie, doświadczy negatywnych konsekwencji tej sytuacji. Ale będą również i tacy, którzy w wyniku doświadczeń z wiązanych z pandemią nabędą nowe kompetencje, otworzą się na nowe doświadczenia i w konsekwencji odniosą sukces na poziomie osobistym i zawodowym.

Triada cech zwiększająca prawdopodobieństwo sukcesu nazywana jest twardością psychiczną  lub osobowościową odpornością. Cechy te możemy w sobie rozwijać, korzystając ze szkoleń, coachingu czy rożnego rodzaju poradników dostępnych na rynku. Do czego gorąco zachęcam.

(teks powstał na podstawie książki: Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania! M. Jankowskiej i B. Wolfigiel Wydawnictwo: Samo Sedno, Warszawa 2015)

 

dr Marta Znajmiecka-Sikora

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kadr

Adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ