Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie  pt. European platforM to PromOte Wellbeing and HEalth in the workplace (EMPOWER), który realizowany jest w ramach  programu  Komisji Europejskiej Horizon 2020.

Celem projektu jest przygotowanie aplikacji mobilnej i platformy internetowej  wspierającej zdrowie psychiczne i ogólny dobrostan pracowników.

Obecnie projekt jest na etapie testowania  stworzonej przez międzynarodowy zespół ekspertów aplikacji.  Testowanie produktu odbywa się w 4 krajach europejskich: Wielkiej Brytanii,  Finlandii, Hiszpanii i Polsce.

Do procesu testowania zapraszamy firmy, którym zależy na promocji  i ochronie zdrowia psychicznego pracowników.

 

Czego wymaga od pracodawcy  udział projekcie?

 1. Podpisania porozumienia z Uniwersytetem Łódzkim jako partnerem w projekcie EMPOWER dotyczącego warunków współpracy polegającej na:
  1. Umożliwieniu zespołowi badawczemu promocję aplikacji i platformy Empower wśród pracowników w ustalonej przez strony formie (np. face to face, newsletter, prezentacja projektu on-line, materiały w postaci ulotek i plakatów);
  2. Udostępnienie pracownikom bezpiecznego linku do pobrania aplikacji Empower
  3. Udostępnienie zespołowi badawczemu projektu syntetycznej informacji na temat liczby zatrudnionych, profilu działalności gospodarczej.

Korzyści z udziału w  projekcie:

 1. Umożliwienie pracownikom korzystania z aplikacji, która pogłębia świadomość na temat  czynników wpływających na  zdrowie i samopoczucie psychiczne i wspiera radzenie sobie z objawami stresu i przeciążenia psychicznego;
 2. Uzyskanie informacji o kluczowych  źródłach stresu zawodowego w firmie i sposobach radzenia sobie z nimi na poziomie organizacyjnym;
 3. Redukcja kosztów związanych z absencją i lub prezentyzmem wynikającym z problemów psychologicznych pracowników
 4. Możliwość promocji własnej marki poprzez odwołania do partnerstwa w projekcie Empower.

Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: dorota.merecz@now.uni.lodz.pl