Stowarzyszenie Rozwoju Kadr zostało powołane do życia na mocy uchwały założycieli dnia 05.05.2005 r. Dnia 16 października 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotu Stowarzyszenie Rozwoju Kadr dokonano Wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne oraz Rejestru Przedsiębiorców, dzięki któremu nasza organizacja uzyskała status prawny.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie ludzkiego rozwoju oraz współpracę z różnymi organizacji i środowiskami na rzecz stwarzania innym warunków do satysfakcjonującego rozwoju osobistego i zawodowego.

Misją Stowarzyszenia jest uczestnictwo w procesie przemian w wielu dziedzinach rzeczywistości, a także zachodzących w świadomości ludzi – dzieci, młodzieży oraz dorosłych.