26.11.2019 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbył się Kongres HR Genius 2.0.

Wystąpienia Prelegentów nawiązywały do tematyki komunikacji w biznesie, która była tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu.

Joanna Chmura opowiadała o odwadze w HR i porozumieniu z samym sobą.
Wskazała na hamującą rolę wstydu i lęku przed oceną, które zmniejszają zaangażowanie i kreatywność pracownika utrudniając efektywną komunikację, w tym udzielanie informacji zwrotnych na linii pracownik-pracownik oraz pracownik-przełożony. Wskazała też na różnice pomiędzy empatią a doradzaniem oraz zachęcała, żebyśmy byli dla siebie na co dzień bardziej wyrozumiali: dla siebie nawzajem i dla siebie samych 🙂

Joanna Sajko i Łukasz Marciniak poruszyli temat (nie)porozumień kobiet i mężczyzn w pracy. Wskazali na role jakie z ewolucyjnego punktu widzenia zwykli byli pełnić w przeszłości zarówno mężczyźni jak i kobiety.
Wspomnieli też o stereotypach dotyczących płci. Odwołali się również do obecnie przyjętej perspektywy postulującej męskość i kobiecość jako dwie uzupełniające się jakości.

Małgorzata Czernecka
starała się odpowiedzieć na pytania dotyczące zwiększania wydajności w obliczu rosnących wymagań. Wskazała na optymalne funkcjonowanie, które powinno balansować pomiędzy spokojem, optymizmem, zaangażowaniem, podejmowaniem wyzwań i wigorem a oderwaniem od problemów, spokojem, rozładowaniem napięcia, odprężeniem i otwartością. Optymalne funkcjonowanie zapewnia nam bowiem stan mobilizacji i gotowości do działania z późniejszym tzw. złapaniem oddechu dającym możliwość regeneracji, aby po raz kolejny przystąpić do pracy i sprawić, aby była ona efektywna.

Michał Kubik przybliżył model Whole Brain Thinking, który postuluje umiejętność pełnego wykorzystania swoich preferencji, sięgania po inne style myślenia (kiedy jest taka potrzeba), a także umiejętność adaptacji i wykorzystania preferencji innych do osiągnięcia pełniejszych rezultatów.

Katarzyna Highton wskazała na potrzebę innowacyjności w kontekście nauki języków obcych. Zaznaczyła, że potrzebna jest zmiana proporcji nauczanej teorii do częstości ćwiczeń praktycznych. Komunikacja jest bowiem umiejętnością, a wiedza – zapleczem. Zapleczem istotnym, jednakże bez umiejętności komunikacji i praktyki zdobyta wiedza nie będzie dla nas użyteczna.

Tegoroczny Kongres był okazją do spojrzenia na sytuacje dnia codziennego z nieco innej perspektywy. Umożliwił podzielenie się wiedzą – i doświadczeniem! – w gronie osób chcących poszerzać swoje kompetencje zarówno zawodowe jak i osobiste, dając tym samym przestrzeń do własnych przemyśleń i refleksji 🙂