Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych
„Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”

Organizatorzy:
„CEDEGO” Adam Sikora,
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr,
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.

Cel: Zaprezentowanie dorobku badawczego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle obowiązujących standardów.

Konferencja odbywa się cyklicznie co 2 lata i jest miejscem spotkań przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i instytucji związanych z bezpieczeństwem. Podczas sesji występują goście z zagranicy, dlatego tłumaczone są one symultanicznie z polskiego na angielski i odwrotnie. Jednym z elementów konferencji jest debata na temat bezpieczeństwa pracy i promocji zdrowia. Całe wydarzenie transmitowane jest on-line.

Konkurs
Konferencja jest okazją do rozstrzygnięcia ogólnopolskiego kursu: „Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy 2013”, w którym nagrodą jest tytuł lidera oraz statuetka „Motyl Bezpieczeństwa”. Konkurs również ma charakter cykliczny a jego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.
Kandydaci do nagrody powinni wykazać innowacyjne rozwiązania w zakresie: dbałości o bezpieczeństwo pracowników, budowania świadomości bezpieczeństwa w środowisku pracy, nowatorskich rozwiązań technologicznych kształtujących bezpieczeństwo, angażowania pracowników w tworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy.
Laureatami konkursu w ubiegłych latach były takie przedsiębiorstwa jak: DELL Product Poland, Philips Lightning Poland, Flextronics Logistics, Sonoco, KGHM Huta Miedzi „Głogów”.

Monografia
Po Konferencji wydawana jest monografia, w której publikowane są artykuły związane z jej tematyką. Do tej pory wydane zostały dwie części cyklu: „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” zatytułowane kolejno: „Między teorią a praktyką” oraz „Możliwości i zagrożenia”.

Uczestnicy
Dotychczasowe edycje gromadziły ok. 100 uczestników, wśród których można było znaleźć przedstawicieli firm: Philips Poland, Indesit Company Polska, Polpharma, Autopart, Kellog, Geofizyka Toruń, Dell Products Poland, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Stomil Sanok, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, PGE Łódź, Sonoco Packaging Poland, KWK „Halemba” Kompania Węglowa, KGHM Huta Miedzi „Legnica”, Jysk, DHL, Huta Miedzi „Głogów”.

Konferencji patronują:
Prezydent Miasta Łodzi
Rektor Politechniki Łódzkiej
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Philips Lightning Poland o/Pabianice
Miesięcznik Praca i Zdrowie
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji
Radio Łódź