Egzaminy sprawdzają kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Egzaminy odbywają się przed Komisją Kwalifikacyjną nr 660, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189).

Wnioski: