Stowarzyszenie Rozwoju Kadr prowadzi działalność szkoleniową w zakresie:

– Uprawnień Energetycznych

– Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

– Rozwoju Kompetencji Miękkich

W ramach gałęzi działalności Stowarzyszenia dotyczącej uprawnień energetycznych SRK jest organizatorem egzaminów przeprowadzanych przez Komisję Kwalifikacyjną nr 660 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189). Egzaminy sprawdzają kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Stowarzyszenie zapewnia profesjonalną organizację i prowadzenie szkoleń, narad oraz konferencji w warunkach zapewniających komfort i dobre samopoczucie uczestników. Miejscowe i wyjazdowe szkolenia prowadzimy gwarantując wysoki standard obiektów i pomieszczeń. Istnieje także możliwość realizacji szkoleń na terenie firmy klienta.

SRK jest organizatorem konferencji naukowych, akcji edukacyjnych i konkursów wspierających zarówno edukację jak i biznes.