Z przyjemnością informujemy, że od dziś nasi kursanci otrzymywać będą nowe materiały szkoleniowe z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych!

Nowa wersja podręcznika składa się z czterech części:

  • wiadomości ogólnych
  • wiadomości dotyczących urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
  • wiadomości dotyczących urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
  • wiadomości dotyczących urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe

Ponadto, naniesione zmiany obejmują uzupełnienia i rozszerzenia pod kątem merytorycznym.