27-05-2022 – Zwyczajne Walne Zebranie

Zgodnie z § 22 pkt 1. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kadr zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie w dniu 27.05.2022 r o godz. 17.00. Miejsce: Restauracja Soplicowo, ul. Stanisława Wigury 12A, 90-319 Łódź Przewidziano następujący porządek obrad: Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Kadr za rok 2021, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Przedstawienie…