Współpraca z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Z początkiem sierpnia tego roku zawarta została deklaracja współpracy pomiędzy Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Kadr w Łodzi dr Martą Znajmiecką a Dziekanem Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Agnieszką Zakrzewską-Bielawską.  Współpraca ta opierać się będzie między innymi na prowadzeniu wspólnych działań oraz projektów których tematyka dotyczyć ma kultury bezpieczeństwa, a także wszelkich…