Postawy wobec bezpieczeństwa i styl spostrzegania ryzyka w kontekście płci psychologicznej

Postawy wobec bezpieczeństwa i styl spostrzegania ryzyka w kontekście płci psychologicznej   Zarówno potoczne obserwacje jak i badania naukowe wskazują jednoznacznie, że stosunek do ryzyka i bezpieczeństwa jest różny wśród kobiet i mężczyzn. Mężczyźni przejawiają większą gotowość do podejmowania ryzykownych zachowań w porównaniu z kobietami, tzn. częściej podejmują ryzykowne prace, uczestniczą w ryzykownych podróżach, uprawiają…