SRK organem prowadzącym Placówkę Kształcenia Ustawicznego

Wraz z nowym rokiem 2020 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr działa Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Profesja z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 74, 91-22 Łódź. Ponadto, nieustannie pracujemy nad poszerzaniem oferowanych przez nas usług z którymi możecie się Państwo zapoznać w zakładce „OFERTA”, gdzie prezentujemy naszą aktualną ofertę szkoleniową
i egzaminacyjną. Proponujemy szkolenia z zakresu dozoru i eksploatacji…