Walne zebranie członków Stowarzyszenia Służb BHP w Łodzi

W dniu 11.12.2019 odbyło się Walne zebranie członków Stowarzyszenia Służb BHP w Łodzi. Podczas spotkania Marta Znajmiecka-Sikora, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kadr i psycholog z wykształcenia, przybliżyła słuchaczom temat stresu. Opowiadała między innymi o przyczynach stresu, jego objawach psychicznych i fizycznych oraz o konsekwencjach zarówno krótko- jak i długoterminowych.