NEWSLETTER
O NASEGZAMINY D i EDZIAŁALNOŚĆCZYTELNIAZDJĘCIAKONTAKT
PROJEKTY

Stowarzyszenie jest organizatorem konkursu o tytuł:

"Lidera w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy".

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw wykazujących innowacje w dziedzinie poprawy warunków pracy, ochrony zdrowia i prewencji zagrożeń zawodowych. Laureaci otrzymują statuetkę „Motyl Bezpieczeństwa”.

Celem konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Kandydaci do nagrody powinni wykazać innowacyjne rozwiązania w zakresie: dbałości o bezpieczeństwo pracowników, budowania świadomości bezpieczeństwa w środowisku pracy, nowatorskich rozwiązań technologicznych kształtujących bezpieczeństwo, angażowania pracowników w tworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy.

Wyniki konkursu są ogłaszane podczas Międzynarodowej Konferencji "Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy". Laureatami konkursu w ubiegłych latach były takie przedsiębiorstwa jak: DELL Product Poland, Philips Lightning Poland, Flextronics Logistics, Sonoco. Informacje o konkursie wraz z regulaminem i  kartą zgłoszenia co roku dostępne są na stronie konferencji: modernsafetystandards.pl

O NAS
SZKOLENIA
KONFERENCJE
NASI PARTNERZY
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74
tel. 42 6520334, 42 6521135, 515 099 059
e-mail: srk@srk.org.pl
Rachunek bankowy: Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 0001
Start
O nas
Działalność
Egzaminy D i E tzw. "SEP"
Zdjęcia
Czytelnia
Kontakt
ˆ© 2017 SRK - Stowarzyszenie Rozwoju Kadr