NEWSLETTER
O NASEGZAMINY D i EDZIAŁALNOŚĆCZYTELNIAZDJĘCIAKONTAKT
KOMISJA 660

Komisja Kwalifikacyjna nr 660 została powołana na pierwszą kadencję w roku 2007, a na kolejną w roku 2012.
Komisja przeprowadza prawie 3000 egzaminów rocznie.

Zakres kwalifikacji:
Grupa 1: 1,2,3,4,5,6,7,9,10;
Grupa 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
Grupa 3: 3,4,5,6,7,8,10.

SKŁAD:
Zdzisław Sobczak – Przewodniczący


Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej oraz Studium Podyplomowego PŁ: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Energetyce Zawodowej”.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1,2,3,4,5,6,7,9,10;
Grupa 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
Grupa 3: 3,4,5,6,7,8,10.

Przez ponad 40 lat pracował w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi, obecnie Dalkia Łódź, na stanowiskach: zastępcy kierownika oddziału elektrycznego EC2, kierownika produkcji EC2, naczelnego inżyniera i dyrektora EC2, starszego inspektora ds. kontroli i eksploatacji urządzeń energetycznych oraz głównego specjalisty ds. kontroli i eksploatacji urządzeń energetycznych.
Jest auditorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz posiada kwalifikacje do wykonywania zadań służb bhp w przedsiębiorstwie.
Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr.
W wolnych chwilach podróżuje po świecie i jeździ na rowerze.

Jan Olszacki - Wiceprzewodniczący


Inżynier elektryk w zakresie elektrowni i gospodarki elektroenergetycznej. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce zawodowej, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania wartością spółki w sektorze energetycznym.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1,2,3,4,5,7,9,10;
Grupa 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
Grupa 3: 3,4,5,6,7,8,10.

W trakcie 38-letniej pracy wyszkolił wielu inżynierów energetyków, którzy obecnie pełnią kierownicze funkcje w energetyce łódzkiej. Brał udział w modernizacjach Elektrociepłowni nr 2 w Łodzi polegającej na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań w miejsce wyeksploatowanych nieefektywnych instalacji. Za pracę w energetyce łódzkiej odznaczony został Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami resortowymi.
Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej nr 660.
Pasjonuje się niekonwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami energii.

Paweł Bednarski
Ukończył studia na Politechnice Łódzkiej oraz Studium Podyplomowe PŁ: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Energetyce Zawodowej”.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1,2,3,4,5,7,9,10;
Grupa 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,10;
Grupa 3: 3,4,5,6,7,8,10.

Od 1989 roku pracuje jako specjalista ds. BHP w Dalkia Łódź (dawny Zespół Elektrociepłowni w Łodzi).

Andrzej Bielecki
Inżynier w zakresie automatyki i metrologii elektrycznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce zawodowej.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1,2,3,4,5,6,7,9,10;
Grupa 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
Grupa 3: 3,4,5,6,7,8,10.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w krajowej energetyce. Od 2006 roku aktywny członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr. Doświadczony trener prowadzący kursy z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Prywatnie pasjonat sportu i motoryzacji.

Mieczysław Broda
Inżynier w zakresie elektroenergetyki z ponad 35-letnim stażem pracy w krajowej energetyce zawodowej (ostatnio w Dalkii Łódź na stanowisku specjalisty).

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1,2,3,4,5,7,9,10;
Grupa 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,10;
Grupa 3: 3,4,5,6,7,8,10
Szkoleniowiec z ponad 15-letnim doświadczeniem, prowadzący liczne warsztaty z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Dominujący obszar zainteresowań zawodowych i zaangażowania w działaniu to propagowanie szeroko pojętej kultury technicznej oraz aspektów bezpieczeństwa w energetyce (współautor opracowań w tym zakresie, ukończone studium podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce zawodowej”).
Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec dwóch cudownych synów i pasjonat ogrodnictwa.

Michał Frątczak
Absolwent "Bezpieczeństwa i ryzyka przemysłowego". Ukończył studia podyplomowe: „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz „Prawo dla inżynierów” na Politechnice Łódzkiej.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10.
Grupa 2: 2, 4, 5, 6, 7, 10.
Grupa 3: 3, 4, 6, 7, 8, 10.

Ukończył kurs pedagogiczno-metodyczny dla instruktorów-wykładowców praktycznej nauki zawodu. Posiada uprawnienia m.in. auditora wewnętrzna systemu zarządzania BHP wg normy PN-N18001, auditora wiodącego systemów zarządzania BHP wg norm PN-N-18001,OHSAS oraz doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Ukończył liczne seminaria: m.in. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek, „Zmiany dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń”.
W latach 2005-2011 był kierownikiem ds. BHP w firmie INDESIT. Od 2011 zajmuje to stanowisko w Corning Cable Systems.

Mirosław Grzelakowski
Inżynier elektryk - rocznik 55., absolwent Politechniki Łódzkiej o specjalizacji: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Ukończył studia podyplomowe również na PŁ w zakresie rynków energii i nowoczesnej elektroenergetyki.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
Grupa 2: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Zawodowo cały czas związany jest z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Łodzi, od kilkunastu lat na stanowisku Głównego Energetyka, czynnie uczestniczył w I Etapie budowy zadania Łódzki Tramwaj Regionalny.
Prywatnie mimo, że urodził się 13-ego - szczęśliwy i spełniony mąż, ojciec i dziadek. Wolny czas wypełniony jest muzyką symfoniczną i jazzową – kolejność nieistotna. Uwielbia podróże po Polsce, od maja do września.

Andrzej Ludwik
Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, a także studia podyplomowe: "Ergonomia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy".

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.
Grupa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Grupa 3: 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Od 1993 roku pracuje w Dalkia Łódź (niegdyś Zespół Elektrociepłowni w Łodzi), gdzie kolejno obejmowal stanowiska: elektromontera niskiego napięci ai wysokiego napięcia, specjalisty ds. ruchu elektrycznego, kierownika wydziału ruchu elektrycznego, pełnomocnika zarządu ds. BHP oraz kierownika biura BHP.

Jacek Olszacki
Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, kierunek: Elektrotechnika

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1,2,3,4,5,7,9,10;
Grupa 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,10;
Grupa 3: 3,6,7,10.

Ukończył kurs doskonalenia umiejętności menedżerskich, szkolenie z eksploatacji zespołu automatyki zabezpieczeniowej bloku generator-transformator, konfiguracji i eksploatacja zespołów zabezpieczeń serii MiCOM p139 i P435.
Od 1999 roku pracuje w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi, obecnie Dalkia Łódź S.A., kolejno jako: dyżurny elektromonter niskiego napięcia, dyżurny elektromonter wysokiego napięcia, starszy operator nastawni elektrycznej, mistrz ruchu elektrycznego, dyżurny inżynier ruchu. Od 2012 jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec.

Zenon Plichczewski
Doktor nauk technicznych na podstawie rozprawy zatytułowanej: "Analiza metrologiczna układów mostkowych stosowanych do badania stratności blach elektrotechnicznych przy częstotliwości sieciowej". Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1,2,3,4,5,6,7,9,10;
Grupa 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
Grupa 3: 3,4,5,6,7,8,10.

Od 1962 roku pracował na Politechnice Łódzkiej na stanowiskach: asystenta, adiunkta i wykładowcy. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami m.in: Łódzkim Zakładem Energetycznym, Zespołem Elektrociepłowni w Łodzi, Oddziałem trakcji Elektrycznej MPK Łódż, Fabryka Transformatorów ABB Elta. Od 1986 roku pracował jako członek Rady Programowo-Metodycznej przy Resortowym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Kadr Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Łodzi.
Prywatnie spełniony mąż, ojciec i dziadek.

Czesław Reczulski
Ukończył studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej oraz Studium Podyplomowe PŁ: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Energetyce Zawodowej”.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 2,3,4,5,6,7,9,10;
Grupa 2: 1,2,4,5,6,7,9,10;
Grupa 3: 3,4,5,6,7,8,10.

Wyróżnienia resortu pracy oraz Głównego Inspektora Pracy.
Czesław Reczulski czynnie uczestniczył w pracach łódzkiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w latach 1994-95 był prezesem oddziału. Był rzeczoznawcą ds. bhp przy Stowarzyszeniu Włókienników Polskich podczas Pilotażowy projekt „EVISA” pn. „Doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w polskich przedsiębiorstwach” prowadzony przez Państwową Inspekcję Pracy i norweską firmę konsultingową Det Norske Veritas.

SZKOLENIE
I EGZAMIN
WNIOSKI
SZKOLENIA
ON-LINE
NASI PARTNERZY
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74
tel. 42 6520334, 42 6521135, 515 099 059
e-mail: srk@srk.org.pl
Rachunek bankowy: Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 0001
Start
O nas
Działalność
Egzaminy D i E tzw. "SEP"
Zdjęcia
Czytelnia
Kontakt
ˆ© 2017 SRK - Stowarzyszenie Rozwoju Kadr