NEWSLETTER
O NASEGZAMINY D i EDZIAŁALNOŚĆCZYTELNIAZDJĘCIAKONTAKT
KOMISJA 660

Komisja Kwalifikacyjna nr 660 została powołana na pierwszą kadencję w roku 2007, a na następne w latach: 2012 i 2017.
Komisja przeprowadza prawie 3000 egzaminów rocznie.

Zakres kwalifikacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

SKŁAD:
Zdzisław Sobczak – Przewodniczący


Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej oraz Studium Podyplomowego PŁ: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Energetyce Zawodowej”.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Przez ponad 40 lat pracował w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi, obecnie Dalkia Łódź, na stanowiskach: zastępcy kierownika oddziału elektrycznego EC2, kierownika produkcji EC2, naczelnego inżyniera i dyrektora EC2, starszego inspektora ds. kontroli i eksploatacji urządzeń energetycznych oraz głównego specjalisty ds. kontroli i eksploatacji urządzeń energetycznych.
Jest auditorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz posiada kwalifikacje do wykonywania zadań służb bhp w przedsiębiorstwie.
Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr.
W wolnych chwilach podróżuje po świecie i jeździ na rowerze.

Czesław Stępień - Wiceprzewodniczący
Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Przepracował około 45 lat przy eksploatacji i nadzorze urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Michał Frątczak - Sekretarz
Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:

Grupa 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10.
Grupa 2 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 10.
Grupa 3 pkt 3, 4, 6, 7, 8, 10.

Andrzej Bielecki
Inżynier w zakresie automatyki i metrologii elektrycznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce zawodowej.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w krajowej energetyce. Od 2006 roku aktywny członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr. Doświadczony trener prowadzący kursy z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Prywatnie pasjonat sportu i motoryzacji.

Mieczysław Broda
Inżynier w zakresie elektroenergetyki z ponad 35-letnim stażem pracy w krajowej energetyce zawodowej (ostatnio w Dalkii Łódź na stanowisku specjalisty).

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Szkoleniowiec z ponad 15-letnim doświadczeniem, prowadzący liczne warsztaty z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Dominujący obszar zainteresowań zawodowych i zaangażowania w działaniu to propagowanie szeroko pojętej kultury technicznej oraz aspektów bezpieczeństwa w energetyce (współautor opracowań w tym zakresie, ukończone studium podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce zawodowej”).
Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec dwóch cudownych synów i pasjonat ogrodnictwa.

Tomasz Filipkowski
Absolwent Polietchniki Łódzkiej na specjalności Systemy i urzadzenia energetyczne. Ukończył podyplomowe studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe na kierunku "Międzynarodowy Inżynier Spalnik IWE" w Instytucie spawalnictwa w Gliwicach. Ukończone kursy: "International Welding Engineer", "Systemy zarządzania jakością i zapewnienia jakości wg norm ISO 9000", "Certyfikacja systemów jakości w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO 3834 oraz zasady egzaminowania".

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Paweł Gąsiorowicz
Ukończył studia dzienne na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w zakresie elektrotechniki specjalność elektroenergetyka. Wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej obejmującej wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10;
Grupa 3: 3, 4, 6, 7, 8, 10.

Mirosław Grzelakowski
Inżynier elektryk - rocznik 55., absolwent Politechniki Łódzkiej o specjalizacji: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Ukończył studia podyplomowe również na PŁ w zakresie rynków energii i nowoczesnej elektroenergetyki.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Zawodowo cały czas związany jest z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Łodzi, od kilkunastu lat na stanowisku Głównego Energetyka, czynnie uczestniczył w I Etapie budowy zadania Łódzki Tramwaj Regionalny.
Prywatnie mimo, że urodził się 13-ego - szczęśliwy i spełniony mąż, ojciec i dziadek. Wolny czas wypełniony jest muzyką symfoniczną i jazzową – kolejność nieistotna. Uwielbia podróże po Polsce, od maja do września.

Andrzej Ludwik
Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, a także studia podyplomowe: "Ergonomia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy".

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Od 1993 roku pracuje w Dalkia Łódź (niegdyś Zespół Elektrociepłowni w Łodzi), gdzie kolejno obejmowal stanowiska: elektromontera niskiego napięci ai wysokiego napięcia, specjalisty ds. ruchu elektrycznego, kierownika wydziału ruchu elektrycznego, pełnomocnika zarządu ds. BHP oraz kierownika biura BHP.

Jan Olszacki
Inżynier elektryk w zakresie elektrowni i gospodarki elektroenergetycznej. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce zawodowej, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania wartością spółki w sektorze energetycznym.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

W trakcie 38-letniej pracy wyszkolił wielu inżynierów energetyków, którzy obecnie pełnią kierownicze funkcje w energetyce łódzkiej. Brał udział w modernizacjach Elektrociepłowni nr 2 w Łodzi polegającej na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań w miejsce wyeksploatowanych nieefektywnych instalacji. Za pracę w energetyce łódzkiej odznaczony został Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami resortowymi.
Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej nr 660.
Pasjonuje się niekonwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami energii.

Czesław Reczulski
Ukończył studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej oraz Studium Podyplomowe PŁ: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Energetyce Zawodowej”.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Wyróżnienia resortu pracy oraz Głównego Inspektora Pracy.
Czesław Reczulski czynnie uczestniczył w pracach łódzkiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w latach 1994-95 był prezesem oddziału. Był rzeczoznawcą ds. bhp przy Stowarzyszeniu Włókienników Polskich podczas Pilotażowy projekt „EVISA” pn. „Doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w polskich przedsiębiorstwach” prowadzony przez Państwową Inspekcję Pracy i norweską firmę konsultingową Det Norske Veritas.

Wojciech Gil
Uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka na studiach dziennych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Pracował w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach na staowisku konstruktora w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urzadzeń Sygnalizacyjnych, w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin na stanowiksu kierownica Oddziału Wykonawstwa  Remontów Elektrycznych i na stanowisku kierownika Oddziału Ruchu Elektrycznego, a także w Dalkii Łódź Spółka Akcyjna na stanowisku Dyżurnego Inżyniera Ruchu EC4 oraz na stanowisku kierownika Wydziału Energetycznego EC4.

Posiada następujące kwalifikacje energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji:
Grupa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10;
Grupa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Grupa 3: 3, 4, 6, 7, 8, 10.

SZKOLENIE
I EGZAMIN
WNIOSKI
SZKOLENIA
ON-LINE
NASI PARTNERZY
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74
tel. 42 6520334, 42 6521135, 515 099 059
e-mail: srk@srk.org.pl
Rachunek bankowy: Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 0001
Start
O nas
Działalność
Egzaminy D i E tzw. "SEP"
Zdjęcia
Czytelnia
Kontakt
ˆ© 2017 SRK - Stowarzyszenie Rozwoju Kadr