NEWSLETTER
O NASEGZAMINY D i EDZIAŁALNOŚĆCZYTELNIAZDJĘCIAKONTAKT
Certyfikacja Auditorów
(10-09-2009)
Powołaliśmy zespół przygotowujący procedurę certyfikacji Auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Celem pracy zespołu jest wypracowanie standardów dla osób ubiegających się o certyfikat auditora.

Wydany przez SRK certyfikat będzie świadczył o posiadanej przez auditora wiedzy merytorycznej i umiejętnościach praktycznych w zakresie:
  • interpretacji wymagań normy PN-N-18001 "Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy";
  • technik prowadzenia auditu;
  • organizowania i prowadzenia auditu.
Partnerem w procesie certyfikacji są pracownicy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
NASI PARTNERZY
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74
tel. 42 6520334, 42 6521135, 515 099 059
e-mail: srk@srk.org.pl
Rachunek bankowy: Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 0001
Start
O nas
Działalność
Egzaminy D i E tzw. "SEP"
Zdjęcia
Czytelnia
Kontakt
ˆ© 2017 SRK - Stowarzyszenie Rozwoju Kadr