NEWSLETTER
O NASEGZAMINY D i EDZIAŁALNOŚĆCZYTELNIAZDJĘCIAKONTAKT
Zakończenie konferencji "Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku - teoria i rozwiązania praktyczne"
(30-11-2009)
Konferencja "Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku - teoria i rozwiązania praktyczne" dobiegła końca. Pierwszy dzień rozpoczęto wystąpieniami władz Wydziału Nauk o Wychowaniu, z ramienia Dziekana powitała przybyłych Pani prof. nadzw. Danuta Urbaniak - Zając, następnie o "Kategorii pomocy w rozwoju - analizie z punktu widzenia pedagogiki społecznej" mówiła Pani prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz - Hetka. Podczas powitania mieliśmy zaszczyt wysłuchać także Panią prof. nadzw. dr hab. Krystynę Baranowicz z Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego, która przybliżała nam pracę pedagoga specjalnego w kontekście rozwoju poznawczego. Pani dr Anna Sobczak - kierownik tejże Pracowni, przedstawiła główne kierunki jej rozwoju oraz pochwaliła się świetnie wykwalifikowaną kadrą.

Podczas krótkiej dyskusji po wstępnym powitaniu, głos zabrała Pani prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka, która wskazała na szeroko zakrojoną współpracę Pracowni Pedagogiki Specjalnej z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Podkreśliła także fakt, iż psychologowie to prawie połowa kadry zatrudnianej w tej Pracowni, co świadczy o jej interdyscyplinarności i dużych perspektywach rozwoju.

Drugi dzień konferencji otworzyła prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas ze swoim wystąpieniem na temat człowieka dorosłego w przestrzeni rozwoju i edukacji.

Oba dni konferencji przebiegały pod znakiem rozwoju i jego wspierania. Pierwsza sesja dotyczyła wczesnej stymulacji rozwoju - realiów i nowych kierunków terapeutycznych. Kolejne przedstawiały m.in. rozwój osobowy osób zajmujących się pomaganiem, wspieranie rozwoju w ujęciu subdyscyplin pedagogicznych oraz rozwój perspektywy badań nad rozwojem.

W kuluarach dyskutowano o możliwości współpracy, kolejnych badaniach naukowych oraz pasjach życia codziennego.

Zamysłem organizatorów konferencji czyli Pracowni Pedagogiki Specjalnej UŁ i Stowarzyszenia Rozwoju Kadr jest publikowanie przedstawionych materiałów w formie monografii. Po tak udanej konferencji sekretarz naukowy oraz prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kadr w jednej osobie dr Marta Znajmiecka - Sikora oraz kierownik Pracowni Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ dr Anna Sobczak obiecały organizację cyklicznych spotkań tego rodzaju.
NASI PARTNERZY
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
91-222 Łódź, ul. Szczecińska 74
tel. 42 6520334, 42 6521135, 515 099 059
e-mail: srk@srk.org.pl
Rachunek bankowy: Deutsche Bank 47 1910 1048 2251 9936 9402 0001
Start
O nas
Działalność
Egzaminy D i E tzw. "SEP"
Zdjęcia
Czytelnia
Kontakt
ˆ© 2017 SRK - Stowarzyszenie Rozwoju Kadr